Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Body follows Mind kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Body follows Mind, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Body follows Mindverstrekt. Body follows Mind kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

 

WAAROM Body follows Mind GEGEVENS NODIG HEEFT

Body follows Mind verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Body follows Mind uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Body follows Mind GEGEVENS BEWAART

Body follows Mind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Body follows Mind verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Body follows Mind worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder bijv. het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden dus ook niet niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Body follows Mind maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Body follows Mind bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Body follows Mind heeft Google geen toestemming gegeven om via Body follows Mind verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bodyfollowsmind.com. Body follows Mind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Body follows Mind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Body follows Mind maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Body follows Mind verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Body follows Mind op via info@bodyfollowsmind.com. Bodyfollowsmind.com is een website van Body follows Mind. Body follows Mind is als volgt te bereiken:

Postadres:

Vestigingsadres: Keukenhoflaan, Den Haag

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: xxxxxxxxxxx

Telefoon: 06 531xxxxxx

E-mailadres: Info@bodyfollowsmind.com